Reserves online Millor preu garantitzat
Atenció al client 93 700 44 00

Informació legal

Avís Legal

I. INFORMACIÓ GENERAL

I a) Dades generals i de contacte.

“GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL”, amb domicili social a Terrasssa (Barcelona), carrer Pi i Margall 201, 08226 Terrassa (Barcelona), C.I.F. A41390022. Registre mercantil de Barcelona fulla B-80.158, foli 21, tom 24.846.

Número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya: HB003938

Telèfon: +34 93 733 33 00
Fax: + 34 93 733 08 49
Correu Electrònic: info@hotelterrassapark.com

II.- PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte d'allò que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de tipus personal que ens pugui facilitar en el moment en què a través del nostre sistema de contacte o, quan s'escaigui, formulari que haguéssim proveït amb aquesta finalitat, ens realitzi alguna consulta o formuli algun comentari o sol·licitud, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal la responsabilitat del qual serà de “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL”, amb la finalitat de gestionar la seva petició i també per enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent. En el cas de comunicacions comercials enviades per correu electrònic o un mitjà equivalent, vostè ens dóna el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

En el cas que sol·licitéssim o haguéssim proveït algun formulari o qualsevol altre sistema per a una potencial recollida de dades per a eventuals processos de selecció, o de qualsevol altra manera vostè ens enviés aquestes dades amb aquesta finalitat, l'informem que en compliment d'allò establert en la mencionada normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal aquestes dades s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual serà “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de treball i/o d'incorporar-lo a futurs processos de selecció.

A menys que ens indiqui el contrari, vostè consent que les seves dades personals siguin comunicades per “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” a les altres societats del seu Grup ubicades dins i fora de la Unió Europea que es detallen a la pàgina www.cirsa.com, per si igualment poguessin estar interessades a incorporar-lo en els seus propis processos de selecció.

En cas que en el seu currículum vitae, o de qualsevol altra forma, ens hagués facilitat VOLUNTÀRIAMENT dades personals que revelin la seva ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual, li preguem que, per tal de poder tramitar la seva sol·licitud de treball, ens comuniqui a través dels mitjans indicats el seu consentiment exprés per al processament d'aquests per part de “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL”, i donat el cas per part de les mencionades societats del seu Grup. En qualsevol cas, se l'informa que vostè NO TÉ CAP OBLIGACIÓ de revelar aquestes dades, excepte pel que fa a les seves dades de salut quan això sigui necessari per, arribat el cas, determinar la seva aptitud per a un lloc de treball concret.

En qualsevol cas, “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que obtingui en un o l'altre cas i del seu deure de guardar-los, i també a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Respecte de la informació que sigui enviada per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del representant legal per tal que les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat. “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” no accepta cap responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Tota la informació que vostè ens faciliti haurà de ser veraç. A aquest efecte, vostè ens garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tots els casos, vostè serà l'únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” o a tercers per la informació que faciliti.

Per últim, “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” l'informa sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita enviada a l'adreça de “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL”, o bé a través de l'adreça electrònica “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL”. En aquest sentit, li agrairíem que ens comuniqués qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació estigui sempre actualitzada.

 

III.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el contingut de la pàgina Web, entenent com a tal i a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i d'altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” o de tercers, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà d'allò estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina Web.


Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de “GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL” o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés a la pàgina Web atribueixi cap dret sobre les mencionades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Subscriu-te al nostre Newsletter

Només per donar-te d'alta en la nostra Newsletter.
Aconsegueix un 10% de descompte en nostre Hotel.

Connecta amb Barcelona

L'Hotel Terrassa Park es troba a només 23 minuts de Barcelona.

La proximitat amb Barcelona ens converteix en una de les millors opcions a l'hora de seleccionar un hotel a prop de la ciutat comtal però a un preu més econòmic.

A

23

Min.

de

BCN

La ubicació estratègica de l'hotel permet tenir totes les opcions a l'hora d'accedir a Barcelona

Veure Mapa

CREIEM EN EL TURISME SOSTENIBLE

L’Hotel Terrassa Park està compromès amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, implantada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.